Instalatorstwo
elektroenergetyczne

Instalacje elektryczne

Specjalizujemy się w wykonywaniu, wymianie i modernizacji instalacje elektrycznych w:

- budynkach jedno i wielo-rodzinnych.
- obiektach przemysłowych.
- budynkach użyteczności publicznej.
- instalacjach odgromowych.
- wszystkich innych instalacjach elektrycznych i teletechnicznych stosowanych we współczesnym budownictwie.